Privacyverklaring

Privacyreglement van Punt5 met betrekking tot het beheer van persoonsgegevens.

De doelstelling van het verwerken van persoonsgegevens

Punt5 verzamelt persoonlijke gegevens die noodzake­lijk zijn om cursisten in te schrijven voor een cursus en voor gebruik door de administratie. De gegevens zijn ook noodzakelijk om cursisten op de hoogte te kunnen stellen van bijzonderheden omtrent de cursus waarvoor hij of zij zich heeft ingeschreven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Punt5 verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u zich inschrijft voor een cursus of workshop:

  • Voorletters/voornaam en achternaam
  • E-mailadres

Verder worden de volgende gegevens verwerkt indien ze (vrijwillig) aan Punt5 worden verstrekt:

  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaattype
  • De bewaartermijn van de persoonsgegevens
Punt5 zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is voor het leveren van haar diensten. Persoonsgegevens zullen maximaal 2 jaar bewaard worden na de laatste cursusdatum. De financiële administratie wordt gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard.

Een uitzondering bestaat voor cursisten die expliciete toestemming hebben gegeven hun gegevens voor onbepaalde tijd te bewaren, zodat zij zich niet steeds opnieuw hoeven te registeren.

Delen met derden van de persoonsgegevens

Punt5 verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld het Rode kruis of de beheerder van de website) sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Punt5 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Inschrijvingen via de webshop van het Rode Kruis zijn verantwoordelijkheid van de Vereniging Het Nederlandse Rode Kruis. Punt5 heeft een verwerkersovereenkomst met het NRK getekend, zodat deze gegevens door Punt5 gebruikt kunnen worden voor de administratie omtrent de cursussen.

Beveiliging

Punt5 neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Inzien, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw gegevens in te zien of te laten wijzigen.

U heeft ook het recht om uw gegevens te laten verwijderen zonder verder opgaaf van redenen, mits Punt5 deze gegevens niet meer nodig heeft voor facturatie.

U kunt hiervoor een mail sturen naar info@punt5.nl. Het is daarbij noodzakelijk dat uw identiteit (of die van een gemachtigde) onomstotelijk kan worden vastgesteld.

Cookies

De website van Punt5 gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen, en zorgen dat u na verloop van tijd automatisch uitlogt, zodat u nooit per ongeluk ingelogd blijft.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Vragen en klachten

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@punt5.nl. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen. Dat kan bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens of u kunt zich schriftelijk wenden tot de arrondissementsrechtbank te Utrecht.

Adres:

Punt5

Middenweg 34

3401 MB  IJsselstein

Nederland

 

info@punt5.nl

06-12635500