Punt5 is een jong bedrijf dat zich als doel stelt het zelfvertrouwen te vergroten onder leken en lekenhulpverleners, zodat meer mensen in geval van nood de verdiende hulpverlening krijgen. EHBO is niet moeilijk en iedereen kan het leren. Hoe meer mensen de eerste noodzakelijke hulp kunnen en durven te verlenen, hoe meer slachtoffers geholpen worden.

Sinds kort ontwikkelt Punt5 didactisch spelmateriaal voor instructeurs EHBO/BHV. Durf uit de traditionele manier van kennisoverdracht te stappen. Verhoog het rendement van je lessen door spelletjes in te zetten!
Informatie over de spellen kan je nu vinden op Punt5 Shop op Facebook. Bestellingen kun je doorgeven via info@punt5.nl